Inside trading

Inside trading är en olaglig praxis inom finansmarknaden där en person använder icke-allmän information för att göra otillbörliga investeringar.

Vad är Inside trading?

Inside trading är en olaglig praxis inom finansmarknaden som innebär att en person utnyttjar icke-allmän information för att göra investeringar som ger denne otillbörliga fördelar. Denna icke-allmän information kan vara exempelvis information om ett företags framtida resultat eller planer. Personen får informationen genom sitt privilegierade läge, till exempel som anställd, styrelsemedlem eller advokat för det företag vars aktier kommer att påverkas. Genom att agera på denna kunskap kan personen göra vinster eller undvika förluster som inte är tillgängliga för andra investerare.

Varför är Inside trading olagligt?

Inside trading är olagligt och straffbart eftersom det underminerar marknadens integritet och skapar snedvriden konkurrens. Om vissa investerare får tillgång till icke-allmän information och kan agera på den innan den sprids till allmänheten, leder detta till en ojämlik fördel för dessa investerare. Detta kan skapa en snedvriden konkurrenssituation där dessa investerare kan göra större vinster eller undvika större förluster än andra investerare, vilket inte är rättvist eller öppet. Därför har lagstiftare infört regler och bestämmelser för att förbjuda och bestraffa inside trading. Syftet är att säkerställa att finansmarknaden är rättvis och att alla investerare har samma möjligheter och information för att fatta sina investeringsbeslut.