Insider

En insider är en person som har information om ett företag som inte är offentligt tillgänglig. Denna information kan ge personen en fördel på finansmarknaden.

Hur blir man en insider?

Det finns olika sätt att bli en insider. En person kan vara anställd på företaget och få tillgång till intern information. Det kan vara exempelvis ledningen, anställda på högre befattningar eller personer som har tillgång till företagets affärsplaner och strategier. En person kan också bli en insider genom att få information från någon som redan är en insider, vilket inte är lagligt.

Varför är insiderhandel olagligt?

Insiderhandel är olagligt eftersom det kan skapa orättvisa fördelar på finansmarknaden. När en insider handlar aktier baserat på icke-offentlig information kan det påverka aktiepriset och skapa förluster för andra investerare. Det kan också skada förtroendet för finansmarknaden och skapa en ojämlik spelplan för investerare. Därför är det viktigt att alla har samma tillgång till information när det gäller handel med aktier och andra finansiella instrument.