Instrument

Ett instrument inom finansmarknaden är något som används för att handla med aktier och fonder.

Vad är ett instrument inom finansmarknaden?

Ett instrument inom finansmarknaden är något som används för att handla med aktier och fonder. Det kan vara en aktie, en fond, en obligation eller en derivatprodukt. Instrument används av investerare för att köpa och sälja olika tillgångar på marknaden. Genom att använda olika instrument kan investerare diversifiera sina investeringar och sprida risken.

Exempel på instrument

Det finns många olika typer av instrument inom finansmarknaden. Några exempel är aktier, som representerar ägande i ett företag, och fonder, som är en samling av olika tillgångar som administreras av en förvaltare. Obligationer är ett annat vanligt instrument som representerar skuldförbindelser från företag eller staten. Derivatprodukter, såsom optioner och terminskontrakt, är mer komplexa instrument som används för att spekulera på prisförändringar eller skydda mot prisrisker.