Intäkter

Intäkter är de pengar som ett företag eller en organisation tjänar genom sin verksamhet.

Vad är intäkter?

Intäkter är de pengar som ett företag eller en organisation tjänar genom sin verksamhet. När ett företag säljer produkter eller erbjuder tjänster till kunderna får de intäkter. Exempel på intäkter kan vara försäljning av varor, provisioner, avgifter eller licenser.

Varför är intäkter viktiga?

Intäkter är viktiga för ett företag eftersom de är en av de sätt företaget får pengar på. Utan intäkter kan företaget inte fortsätta att driva sin verksamhet och betala sina anställda och kostnader. Intäkter kan också användas för att investera i företagets tillväxt och utveckling. Genom att öka sina intäkter kan ett företag också öka sin vinstandel och locka fler investerare.