Intermediär

En intermediär är en mellanhand i finansiella transaktioner och investeringar som underlättar handeln och tillhandahåller olika typer av tjänster.

Vad är en intermediär?

En intermediär är en person eller organisation som agerar som mellanhand i samband med finansiella transaktioner och investeringar. Intermediärer spelar en viktig roll på finansmarknaden genom att underlätta handeln och tillhandahålla olika typer av tjänster. De kan vara företag, såsom banker, mäklarhus och fondbolag, eller enskilda personer, såsom mäklare och investeringsrådgivare.

Vad gör en intermediär?

En intermediär har flera viktiga funktioner. För det första underlättar de köp och försäljning av finansiella tillgångar, såsom aktier, obligationer och fonder. Genom att agera som mellanhand matchar de köpare och säljare och skapar likviditet på marknaden. För det andra tillhandahåller intermediärer olika typer av tjänster, såsom förvaltning av investeringsportföljer, rådgivning och handelsutförande. De kan också erbjuda forskning och analyser om olika aktier och fonder, vilket hjälper investerare att fatta informerade beslut.