Investeringshorisont

Investeringshorisont är den tid det tar för en investering att nå sina förväntade resultat.

Vad är Investeringshorisont?

Investeringshorisont är ett begrepp som används inom finansmarknaden för att beskriva den tidsperiod som en investering förväntas ge avkastning. Det är den tid det tar för en investering att nå sina förväntade resultat eller mål. Investeringshorisonten kan variera beroende på vilken typ av investering det handlar om.

Varför är Investeringshorisont viktig?

Investeringshorisonten är en viktig faktor att beakta vid beslut om investeringar eftersom den påverkar risknivån och avkastningen. Ju längre investeringshorisonten är, desto större möjlighet har investeringen att återhämta sig från kortsiktiga svängningar och generera positiv avkastning på lång sikt. Det är också viktigt att komma ihåg att olika investeringar har olika investeringshorisonter. Till exempel kan aktier ha en längre investeringshorisont än obligationer eller fonder.