IPO

IPO står för 'Initial Public Offering' och är den första gången ett bolag erbjuder sina aktier till allmänheten på en börs.

Vad är IPO?

IPO står för 'Initial Public Offering' och är den första gången ett bolag erbjuder sina aktier till allmänheten på en börs. Innan detta sker är aktierna vanligtvis ägda av grundarna, tidiga investerare och riskkapitalbolag. Genom att genomföra en IPO kan företaget samla in kapital från allmänheten för att finansiera sin tillväxt och expansion.

Hur fungerar en IPO?

För att genomföra en IPO måste företaget samarbeta med en investeringsbank. Investeringsbanken hjälper till att fastställa ett lämpligt pris för aktierna och marknadsför företaget till potentiella investerare. När IPO:en är klar, kan aktierna handlas på en börs, vilket ger investerare möjlighet att köpa och sälja aktier i företaget.