Jämförelsefond

En jämförelsefond är en typ av fond inom finansmarknaden som används för att mäta och jämföra avkastningen på andra fonder eller investeringsalternativ.

Hur fungerar en jämförelsefond?

En jämförelsefond är en fond som är skapad för att användas som referenspunkt för att bedöma avkastningen på andra fonder eller investeringsalternativ. Den mäter hur väl de andra fonderna har presterat i förhållande till jämförelsefonden. Jämförelsefonden kan vara en viss indexfond eller en annan typ av fond som anses representera marknaden.

Varför används jämförelsefonder?

Jämförelsefonder är användbara verktyg på finansmarknaden eftersom de ger investerare och aktörer inom finansindustrin möjlighet att jämföra avkastningen på olika fonder eller investeringsalternativ. Genom att jämföra avkastningen kan man få en uppfattning om hur bra eller dåligt en viss fond har presterat i förhållande till marknaden i stort. Detta underlättar för investerare att fatta informerade beslut när de väljer vilka fonder de ska investera i.