Jämförelseindex

Jämförelseindex är en måttstock som används för att mäta avkastningen på en aktie eller en fond i förhållande till marknadens genomsnittliga avkastning.

Vad är ett jämförelseindex?

Ett jämförelseindex är en måttstock som används för att mäta avkastningen på en aktie eller en fond i förhållande till marknadens genomsnittliga avkastning. Det är ett sätt att se hur väl en aktie eller fond presterar jämfört med marknaden som helhet. Genom att jämföra avkastningen på en investering med jämförelseindexet kan man få en uppfattning om hur bra investeringen har gått i förhållande till marknaden.

Exempel på jämförelseindex

Det finns olika jämförelseindex som används inom finansmarknaden. Ett vanligt jämförelseindex för aktier i Sverige är OMX Stockholm All-Share Index. Detta index inkluderar de flesta av de största svenska företagen och används som en referenspunkt för att mäta avkastningen på svenska aktier. Andra populära jämförelseindex är MSCI World Index och S&P 500 Index, som mäter avkastningen på globala aktier.