Jämkningsregel

Jämkningsregel är en regel som används på finansmarknaden och gäller för investeringar i aktier och fonder. Regeln syftar till att jämna ut eventuell obalans eller skillnad i beskattning för investerare.

Hur fungerar jämkningsregeln?

Jämkningsregeln används för att jämna ut skillnader i beskattning för investerare. När man investerar i aktier eller fonder kan det finnas vissa skattefördelar som inte är tillgängliga för alla investerare på grund av deras individuella skattesituation. Jämkningsregeln används för att jämna ut dessa skattefördelar så att alla investerare kan behandlas rättvist och lika.

Exempel på jämkningsregeln

Enligt jämkningsregeln kan en investerare få tillgodoräkna sig skatteförmåner som normalt sett inte skulle vara tillgängliga för dem. Till exempel, om en investerare har investerat i en fond som ger utdelning, men de har inte tillräckligt med intäkter för att dra nytta av den skatteförmånen, kan de använda jämkningsregeln för att få förmånen ändå. Detta gör att investeraren kan dra nytta av de skattefördelar som andra investerare får, även om deras egna inkomster är lägre.