Jämkningsreglering

Jämkningsreglering är en lagstadgad mekanism som används för att minska ojämlikheter inom skattesystemet och säkerställa rättvisa.

Vad är en jämkningsreglering?

En jämkningsreglering är en lagstadgad mekanism som används för att minska ojämlikheter inom skattesystemet och säkerställa rättvisa. Detta görs genom att justera eller jämföra olika inkomstkällor eller kostnader som kan påverka en persons beskattning.

Hur fungerar en jämkningsreglering?

En jämkningsreglering kan tillämpas när det finns särskilda omständigheter som påverkar en individs ekonomiska situation. Det kan handla om att ta hänsyn till förluster inom vissa investeringar, utgifter för att utbilda sig eller andra kostnader som kan vara avdragsgilla. Syftet med en jämkningsreglering är att säkerställa att skattesystemet tar hänsyn till individuella omständigheter och att ingen beskattas orimligt högt på grund av extraordinära händelser eller kostnader. Jämkningsregleringar bidrar till att uppnå en mer rättvis och jämlik beskattning.