Jämkningstillfälle

Jämkningstillfälle är en möjlighet för en aktieägare att göra en ändring eller justering i sin deklaration för att minska den skatt som ska betalas vid försäljning av aktier.

Vad är jämkningstillfälle?

Jämkningstillfälle är en möjlighet för en aktieägare att göra en ändring eller justering i sin deklaration för att minska den skatt som ska betalas vid försäljning av aktier. När man säljer aktier kan vinsten beskattas och en del av vinsten kan komma att betalas i form av skatt. Genom att utnyttja jämkningstillfället kan aktieägaren minska den skatt som behöver betalas.

Hur utnyttjar man jämkningstillfället?

För att utnyttja jämkningstillfället behöver aktieägaren göra ändringar eller justeringar i sin deklaration. Det kan handla om att dra av kostnader som är relaterade till försäljningen av aktierna, till exempel courtage och liknande avgifter. Genom att göra dessa justeringar kan man minska den vinst som beskattas och därmed även skatten som ska betalas. Det är viktigt att vara noggrann när man fyller i sin deklaration och att ha dokumentation som styrker de ändringar och justeringar som görs.