Jämviktsprisnivå

Jämviktsprisnivå är det pris där utbud och efterfrågan på en vara är i balans på marknaden.

Vad är en jämviktsprisnivå?

Jämviktsprisnivå är det pris där utbud och efterfrågan på en vara är i balans på marknaden. I ett fritt marknadssystem bestäms priset på en vara genom interaktionen mellan utbud och efterfrågan. Utbudet av en vara är mängden av varan som producenter är villiga att sälja vid olika priser. Efterfrågan på en vara är mängden av varan som konsumenter är villiga att köpa vid olika priser. När utbudet och efterfrågan är i balans, det vill säga när de möts vid samma pris, kallas det för jämviktsprisnivå.

Varför är jämviktsprisnivå viktig?

Jämviktsprisnivån är viktig eftersom den påverkar både producenter och konsumenter. Om priset på en vara är lägre än jämviktsprisnivån, kommer efterfrågan att överstiga utbudet och det kan uppstå brist på varan. I sådana fall kan producenterna höja priset för att minska efterfrågan och öka utbudet. Å andra sidan, om priset är högre än jämviktsprisnivån, kommer utbudet att överstiga efterfrågan och det kan uppstå överskott av varan. Då kan producenterna sänka priset för att öka efterfrågan och minska utbudet. Jämviktsprisnivån kan alltså fungera som en stabiliserande faktor på marknaden.