Kapitalbelopp

Kapitalbelopp är den ursprungliga investeringssumman i en finansiell produkt såsom aktier eller fonder.

Vad är Kapitalbelopp?

Kapitalbelopp är det ursprungliga beloppet som investeras i en finansiell produkt såsom aktier eller fonder. När man köper aktier eller fonder används kapitalbeloppet för att investera och köpa innehav i dessa produkter.

Exempel på Kapitalbelopp

Låt oss ta ett exempel för att förstå vad kapitalbelopp betyder. Om du bestämmer dig för att köpa aktier för 1000 kronor, så är 1000 kronor ditt kapitalbelopp. Det är den ursprungliga summan du investerar för att äga en del av företaget.