Kapitalförhöjning

Kapitalförhöjning är en process där ett företag ökar sitt eget kapital genom att ge ut nya aktier eller dela ut befintliga aktier till befintliga ägare.

Vad är en kapitalförhöjning?

En kapitalförhöjning är en process där ett företag ökar sitt eget kapital genom att ge ut nya aktier eller dela ut befintliga aktier till befintliga ägare. Ett företag kan besluta om en kapitalförhöjning av olika skäl, som att finansiera expansionsplaner, minska skuldsättningen eller stärka företagets finansiella ställning.

Hur fungerar en kapitalförhöjning?

Vid en kapitalförhöjning kan företaget ge aktieägare en möjlighet att köpa nya aktier till ett rabatterat pris. Detta ger aktieägarna möjlighet att öka sin ägarandel i företaget och samtidigt bidra till kapitalförhöjningen. Alternativt kan företaget ge ut nya aktier till allmänheten eller till institutionella investerare. Dessa nya aktier blir då tillgängliga för köp på aktiemarknaden. Kapitalförhöjningen kan också ske genom att dela ut befintliga aktier till befintliga ägare, vilket ökar värdet på deras aktieinnehav.