Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är när en investerare tillför ytterligare pengar till sitt företag, en aktie eller en fond.

Vad är Kapitaltillskott?

Kapitaltillskott är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär att en investerare tillför ytterligare pengar till ett företag, en aktie eller en fond. Detta görs för att stärka bolagets kapitalbas och ge det möjlighet att expandera, genomföra investeringar eller betala av skulder.

Varför görs Kapitaltillskott?

Det finns flera anledningar till varför kapitaltillskott görs. En investerare kan välja att tillföra mer pengar till ett företag för att stödja dess tillväxt och utveckling. Kapitaltillskott kan också användas för att minska bolagets skuldsättning eller för att ge det mer finansiellt spelrum. För aktieägare kan kapitaltillskott innebära att de får möjlighet att öka sitt ägande i bolaget och därmed potentiellt öka sin avkastning på investeringen. För fondägare kan kapitaltillskott användas för att öka fondens tillgångar och på så sätt skapa möjligheter till bättre avkastning för fondens delägare.