Kassaflöde

Kassaflöde är en term inom ekonomi som används för att beskriva rörelsen av pengar in och ut ur ett företag eller en organisation.

Vad är ett kassaflöde?

Ett kassaflöde är en term inom ekonomi som används för att beskriva rörelsen av pengar in och ut ur ett företag eller en organisation. Detta inkluderar alla inkomster och utgifter under en viss tidsperiod, till exempel en månad eller ett år.

Varför är kassaflödet viktigt?

Kassaflödet är viktigt för att bedöma en organisations ekonomiska hälsa och stabilitet. Genom att analysera kassaflödet kan man få en klar bild av hur mycket pengar som tas in och används. Detta kan vara avgörande för att fatta beslut om investeringar, budgetering och planering för framtiden.