Kommanditbolag

Kommanditbolag är en företagsform där en eller flera delägare har obegränsat ansvar för bolagets skulder medan andra delägare har begränsat ansvar.

Hur fungerar ett kommanditbolag?

I ett kommanditbolag finns två typer av delägare: komplementärer och kommanditdelägare. Komplementärerna har det fulla ansvaret för bolagets ekonomiska förpliktelser och har därmed obegränsat ansvar för bolagets skulder. Kommanditdelägarna har däremot bara begränsat ansvar och är inte personligt ansvariga för bolagets skulder.

Fördelar och nackdelar med ett kommanditbolag

Fördelen med ett kommanditbolag är att det ger möjlighet för delägare med begränsat kapital att delta i bolagets verksamhet och ta del av dess vinster. Det är också möjligt att ha olika typer av delägare med olika ansvarsnivåer. Nackdelen är att komplementärerna har obegränsat ansvar och kan bli personligt ansvariga för företagets skulder och eventuella förluster.