Konjunktur

Konjunktur är ett ord som används för att beskriva den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället.

Konjunkturcykel

En konjunkturcykel är en period av upp- och nedgångar i ekonomin. Under en högkonjunktur är ekonomin stark och människor har oftast jobb och pengar att spendera. Under en lågkonjunktur är ekonomin svag och människor kan förlora sina jobb och ha svårt att tjäna pengar. Konjunkturcykeln är normalt ca 4-6 år lång och innefattar olika faser som expansionsfasen, toppfasen, nedgångsfasen och bottenfasen.

Påverkan på investeringar

Konjunkturen påverkar också investeringar inom finansmarknaden, aktier och fonder. Under en högkonjunktur kan företag göra bra vinster och aktiepriserna kan stiga. Det kan vara en bra tid att investera i aktier och fonder. Under en lågkonjunktur kan företag göra sämre resultat och aktiepriserna kan sjunka. Det kan vara svårare att tjäna pengar på sina investeringar.