Kontofakturering

Kontofakturering är en process där fakturor genereras och skickas automatiskt till kundernas konton.

Vad är kontofakturering?

Kontofakturering är en process där företag automatiskt genererar och skickar fakturor till sina kunder. Istället för att vara en manuell process där företag måste skapa och skicka fakturor för varje transaktion, automatiseras denna process vid kontofakturering. Detta innebär att fakturorna genereras och skickas direkt till kundernas konton utan att företaget behöver utföra några extra steg.

Hur fungerar kontofakturering?

Vid kontofakturering används vanligtvis ett faktureringssystem eller en programvara för att hantera processen. Företaget kan ställa in systemet så att fakturor genereras vid specifika tidpunkter, till exempel varje månad eller efter varje transaktion. Programvaran kan också anpassas för att inkludera företagets logotyp och andra relevanta detaljer på fakturorna. När fakturorna är genererade och klara, skickas de direkt till kundernas konton via e-post eller elektronisk leverans för betalning.