Konvertibelt

Konvertibelt är en finansiell term som beskriver en typ av värdepapper som kan omvandlas till aktier i ett företag.

Vad är konvertibelt?

Konvertibelt är en finansiell term som beskriver en typ av värdepapper. Ett konvertibelt värdepapper kan köpas av investerare och ger dem rätten att vid en senare tidpunkt konvertera det till aktier i det utgivande företaget. Det betyder att investeraren kan växla sitt ägande från att vara en kreditgivare till att vara en delägare i företaget.

Hur fungerar konvertibla värdepapper?

Konvertibla värdepapper ger investerare flexibilitet och möjligheten att dra nytta av eventuell ökning av företagets aktiepriser. Om företagets aktiepris stiger kan investeraren välja att konvertera sina konvertibla värdepapper till aktier och därigenom dra nytta av den ökande värderingen. Om aktiepriset däremot sjunker kan investeraren välja att behålla sina konvertibla värdepapper som skuldebrev istället för att konvertera dem till aktier.