Kreativ bokföring

Kreativ bokföring är när en företagare använder otillåtna metoder för att manipulera företagets bokföring och visa bättre resultat än vad som egentligen är fallet.

Vad är Kreativ bokföring?

Kreativ bokföring är en metod som används av företagare för att manipulera sin bokföring och visa bättre ekonomiska resultat än vad som egentligen är fallet. Detta innebär att företagaren använder sig av otillåtna metoder och trick för att förvränga siffrorna. Genom att medvetet ändra eller dölja information i bokföringen kan företaget framstå som mer lönsamt än det egentligen är.

Konsekvenser av Kreativ bokföring

Kreativ bokföring är olagligt och strider mot de regler och lagar som styr företagares redovisning. Konsekvenserna av att använda sig av kreativ bokföring kan vara allvarliga. Om företagaren upptäcks kan denne bli åtalad för ekonomisk brottslighet och riskera böter eller fängelse. Dessutom kan förtroendet för företaget och dess ägare sjunka markant, vilket kan påverka företagets möjlighet att samarbeta med andra företag och få investeringar. Det är viktigt att vara ärlig och rättvis i bokföringen för att upprätthålla goda affärsrelationer och förtroende från investerare och samhället i stort.