Kreditanalytiker

En kreditanalytiker är en person som analyserar och utvärderar företags och enskilda personers kreditvärdighet.

Vad gör en kreditanalytiker?

En kreditanalytiker är en person som har kunskap om ekonomi och finans och som specialiserar sig på att analysera och utvärdera företags och enskilda personers kreditvärdighet. Kreditvärdighet handlar om förmågan att betala tillbaka sina skulder i tid och en kreditanalytiker bedömer om en person eller ett företag har tillräckliga ekonomiska resurser för att klara av sina åtaganden.

Vilka kvalifikationer krävs för att bli kreditanalytiker?

För att bli kreditanalytiker krävs det vanligtvis en akademisk utbildning inom ekonomi eller finans. Det är viktigt att ha goda analytiska förmågor och kunna tolka ekonomiska data och rapporter. En kreditanalytiker behöver också ha en god förståelse för olika branscher och kunna bedöma risker och möjligheter i samband med kreditgivning. Det är även fördelaktigt att ha kunskaper om lagar och regler inom kreditmarknaden. Många kreditanalytiker jobbar på banker, kreditinstitut eller kreditupplysningsföretag.