Kreditavtal

Ett kreditavtal är ett skriftligt avtal mellan en långivare och en låntagare där långivaren lånar ut pengar till låntagaren för en viss tid och mot en viss räntesats.

Vad är ett kreditavtal?

Ett kreditavtal är ett skriftligt avtal mellan en långivare och en låntagare där långivaren lånar ut pengar till låntagaren för en viss tid och mot en viss räntesats. Det kan vara ett avtal mellan banker och företag eller mellan privatpersoner. Långivaren kan vara en bank, ett kreditinstitut eller en privatperson som har pengar att låna ut.

Hur fungerar ett kreditavtal?

I ett kreditavtal specificeras villkor som den låntagande parten måste följa, till exempel den totala summan som ska lånas och den årliga räntesatsen. Avtalet kan också inkludera en amorteringstabell där det tydligt framgår hur mycket låntagaren ska betala tillbaka och när. Det är viktigt att både långivaren och låntagaren läser avtalet noggrant och förstår vad som förväntas av dem.