Kreditbedömning

En kreditbedömning är en process för att bedöma en persons eller ett företags kreditvärdighet.

Vad är en kreditbedömning?

En kreditbedömning är en process för att bedöma en persons eller ett företags kreditvärdighet. Det handlar om att utvärdera om en individ eller ett företag är kapabelt att återbetala ett lån eller kredit. Kreditbedömningar används av långivare, som banker och andra finansiella institutioner, för att bedöma risken för att låntagaren inte kommer att kunna betala tillbaka pengarna.

Hur fungerar en kreditbedömning?

En kreditbedömning innefattar oftast en granskning av låntagarens ekonomiska förhållanden, inklusive deras inkomster, utgifter, skulder och betalningshistorik. Långivaren tittar också på kreditpoäng, vilket är en numerisk bedömning av en persons eller ett företags kreditvärdighet. Vanligtvis används olika kreditbedömningsföretag för att samla in information om låntagare och generera en kreditpoäng. Denna poäng kan sedan användas av långivaren för att fatta beslut om att bevilja ett lån eller kredit.