Kreditförlust

Kreditförlust är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär förlust av pengar på grund av att någon inte kan betala tillbaka en skuld.

Vad är kreditförlust?

Kreditförlust är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär förlust av pengar på grund av att någon inte kan betala tillbaka en skuld. När man investerar i exempelvis aktier eller fonder finns alltid en risk för att man kan förlora sina pengar. En kreditförlust inträffar när den som har lånat pengar, till exempel genom att ta ett lån eller handla på kredit, inte kan betala tillbaka det lånade beloppet.

Varför uppstår kreditförlust?

Det finns olika orsaker till att kreditförlust kan uppstå. Ibland kan en person helt enkelt ha svårt att betala tillbaka på grund av ekonomiska svårigheter, arbetslöshet eller sjukdom. Andra gånger kan det bero på att personen medvetet väljer att inte betala tillbaka skulden. Det kan också vara så att den som lånat ut pengarna bedömer att risken för att lånet inte återbetalas är för hög, och väljer att skriva av skulden som en kreditförlust. Oavsett orsaken innebär kreditförlust att pengarna som lånades ut inte kan återvinnas och förloras av den som lånat ut pengarna.