Kreditupplysning

En kreditupplysning är en bedömning av en persons eller företags kreditvärdighet. Det används av banker, långivare och andra kreditgivare för att fatta beslut om att bevilja lån eller kredit.

Hur fungerar en kreditupplysning?

En kreditupplysning innebär att man samlar in och analyserar information om en persons eller företags ekonomiska historia för att bedöma risken att denne inte kan betala tillbaka ett lån eller kredit. Informationen som samlas in kan inkludera inkomstnivå, bostadssituation, tidigare skulder och betalningsanmärkningar.

Varför är kreditupplysningar viktiga?

Kreditupplysningar är viktiga för att skydda kreditgivare från att förlora pengar genom att låna ut till personer eller företag med hög risk att inte kunna betala tillbaka. Genom att bedöma en persons eller företags kreditvärdighet kan kreditgivare fatta beslut om att bevilja eller vägra lån eller kredit. Det kan också hjälpa till att sätta en lämplig ränta på lån eller kredit för att kompensera för risken.