Kreditvärdering

En kreditvärdering är en bedömning av en persons eller organisations kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka sina skulder.

Vad är en kreditvärdering?

En kreditvärdering är en bedömning av en persons eller organisations kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka sina skulder. Det är en viktig del av finansmarknaden eftersom den hjälper långivare att bedöma risken för att låna ut pengar till en viss person eller företag. Kreditvärderingar används främst när man ansöker om lån eller kredit och kan påverka ens möjlighet att få ett lån godkänt eller få ett bättre räntevillkor. En kreditvärdering kan också påverka en organisations förmåga att erhålla lån till lägre ränta och kan vara viktig för investerare som överväger att köpa företagsobligationer eller aktier.

Hur fungerar en kreditvärdering?

För att göra en kreditvärdering samlar och analyserar företag eller kreditvärderingsinstitut olika typer av information om låntagaren. Detta kan innefatta information om personens eller organisationens ekonomiska historik, eventuella tidigare skulder och betalningsvanor, samt kreditupplysningar från betalningsanmärkningsregister. Baserat på denna information bedömer kreditvärderingsinstituten kreditvärdigheten och ger en värderingsbetyg, vanligtvis i form av bokstäver eller symboler. Högsta betyg indikerar att låntagaren bedöms ha mycket god kreditvärdighet och låg risk, medan lägre betyg indikerar högre risk. Dessa värderingsbetyg används sedan av långivare och investerare för att fatta beslut om utlåning eller investeringar.