Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en bedömning av en persons eller företags förmåga att betala tillbaka skulder.

Varför är kreditvärdighet viktig?

Kreditvärdighet är en viktig faktor när det kommer till investeringar och lån på finansmarknaden. Det är en bedömning av ens förmåga att betala tillbaka skulder i tid. Om en person eller ett företag har hög kreditvärdighet betyder det att de har en god ekonomisk ställning och anses vara pålitliga att låna pengar till eller investera i. Å andra sidan, om en person eller ett företag har låg kreditvärdighet, anses de vara osäkra investeringar eller låntagare.

Hur påverkar kreditvärdighet investeringar och lån?

En hög kreditvärdighet gör det enklare att få lån till en lägre ränta och investera i olika finansiella instrument som aktier och fonder. Det beror på att långivare och investerare ser en låntagare eller investerare med hög kreditvärdighet som mindre riskabel och mer sannolik att betala tillbaka skulder eller generera en god avkastning på investeringen. Å andra sidan, om någon har låg kreditvärdighet kan de få svårare att få lån eller investera, eller så kan de bli tvungna att betala högre räntor på sina lån och ha en högre risknivå i sina investeringar.