Kurstapp

En kurstapp definieras som en betydande minskning i värdet på en aktie, fond eller annan investering. När värdet på en investering sjunker betydligt kallas det för ett kurstapp eller ett kursras.

Vad är ett kurstapp?

Ett kurstapp kan inträffa när priset på en aktie, fond eller annan investering sjunker kraftigt. Detta innebär att värdet på investeringen minskar avsevärt under en kort tidsperiod. Ett kurstapp kan ske av olika anledningar, till exempel på grund av negativa nyheter om företaget, brist på efterfrågan på produkter eller allmän osäkerhet på finansmarknaden. När ett kurstapp sker kan det leda till att investerare förlorar pengar om de valt att sälja sin investering till det lägre priset.

Hur kan man skydda sig mot ett kurstapp?

Det finns några sätt att skydda sig mot ett kurstapp. En vanlig strategi är att diversifiera sin portfölj, vilket innebär att man investerar i olika typer av tillgångar. Genom att sprida sin investering på flera olika aktier eller fonder minskar risken att drabbas hårt av ett kurstapp hos en enskild investering. Det är också viktigt att noggrant övervaka sina investeringar och vara medveten om både positiva och negativa nyheter om företaget eller marknaden. Genom att vara informerad kan man vid behov agera snabbt och sälja sin investering innan ett stort kurstapp inträffar.