Långivande bank

En långivande bank är en institution som lånar ut pengar till privatpersoner och företag.

Vad är en långivande bank?

En långivande bank är en institution som lånar ut pengar till privatpersoner och företag. När människor eller företag behöver pengar för att köpa en bostad, starta ett företag eller investera i något, kan de vända sig till en långivande bank för att få ett lån. Banken gör en bedömning av låntagarens betalningsförmåga och säkerhet innan de beviljar ett lån.

Hur fungerar en långivande bank?

En långivande bank använder de insättningar som människor gör på sina bankkonton för att kunna ge lån. Banken tar en risk genom att låna ut pengar, eftersom det finns en möjlighet att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. För att minska denna risk tar banken säkerheter, som till exempel en bostad, som kan säljas om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. Banken tar också ut ränta på lånet, vilket är en extra avgift som låntagaren måste betala till banken för att få låna pengar.