Låst period

En låst period är en tidsperiod då investerare inte kan sälja eller lösa in sina investeringar. Det är vanligt förekommande inom finansmarknaden, särskilt vid investeringar i aktier och fonder.

Låst period inom finansmarknaden

En låst period är en tidsperiod när investerare inte kan sälja eller lösa in sina investeringar. Detta kan gälla både aktier och fonder. Under en låst period har investeraren inte möjlighet att få tillgång till sina pengar som har placerats i en specifik investering. Låsta perioder är vanligt förekommande inom finansmarknaden, särskilt vid investeringar i aktier och fonder.

Varför finns låsta perioder?

Syftet med en låst period är att ge investeringen tid att mogna och ge avkastning. Låsta perioder kan vara till fördel för både investeraren och den organisation eller fond som hanterar investeringen. För investeraren innebär en låst period att denne får avstå från att sälja eller lösa in sina investeringar under en viss tidsperiod. Detta kan vara en bra strategi för att undvika försäljning i panik under perioder av kortsiktig volatilitet. För den organisation eller fond som hanterar investeringen ger en låst period stabilitet och möjlighet att göra långsiktiga affärsbeslut utan att behöva oroa sig för att investerare ska ta ut sina pengar vid minsta tecken på osäkerhet på marknaden.