Leverage-effekten

Leverage-effekten är en term som används inom finansmarknaden, investeringar och handel med aktier och fonder. Denna effekt kan påverka vinst eller förlust.

Vad är leverage-effekten?

Leverage-effekten är en viktig term inom finansmarknaden, investeringar och handel med aktier och fonder. Effekten är relaterad till användningen av lånade pengar för att öka investeringens avkastning eller exponeringen på marknaden. Genom att använda sig av utlånat kapital, kan investerare multiplicera sin potentiella vinst, men det innebär också att förluster kan bli större. Leverage-effekten kan vara fördelaktig om en investering går bra, men den kan också vara riskfylld om det sker en negativ prisändring på tillgångarna. Det är därför viktigt att vara medveten om riskerna innan man använder sig av leverage-effekten i sin investeringsstrategi.

Exempel på leverage-effekten

För att förstå leverage-effekten kan vi ge ett exempel. Tänk dig att du investerar 10 000 kr i en aktie utan att använda hävstång. Om aktien stiger med 10%, tjänar du 1000 kr på din investering. Men om du använder en hävstångseffekt på 2x, det vill säga lånar ytterligare 10 000 kr, blir din totala investering 20 000 kr. Om aktien stiger med 10% kommer du att tjäna 2 000 kr, men om aktien sjunker med 10% kommer du att förlora 2 000 kr. Hävstången multiplicerade dina möjliga vinster, men den multiplicerade också dina potentiella förluster.