Leveraged buyout

En leveraged buyout (LBO) är en affär där ett företag köps med mycket lånade pengar. Det är ett sätt för investerare att öka sin avkastning, men det medför också högre risker.

Hur fungerar en leveraged buyout?

En leveraged buyout, eller LBO, är en typ av finansiell affär där ett företag köps med hjälp av mycket lånade pengar. Istället för att använda sina egna pengar, tar köparen lån från olika finansiella institutioner eller investerare för att finansiera köpet. Den lånade summan kan vara mycket hög i förhållande till köparens egna kapital.

Fördelar och risker med en leveraged buyout

En leveraged buyout kan ge investerare möjlighet att öka sin avkastning genom att använda belåning. Om det köpta företaget går bra efter att köpet har genomförts, kan investeraren tjäna mer pengar än om de hade använt sina egna medel. Däremot kan en LBO också vara riskfylld. Om företaget inte lyckas generera tillräcklig vinst eller har svårt att betala tillbaka lånet kan investeraren förlora sina pengar.