Likt utdelning

Likt utdelning är ett begrepp inom finansmarknaden som relaterar till fördelningen av vinst och utdelning till aktieägarna.

Vad är likt utdelning?

Likt utdelning är ett begrepp inom finansmarknaden som relaterar till fördelningen av vinst och utdelning till aktieägarna. När ett företag gör vinst, är det vanligt att en del av denna vinst fördelas till de personer som äger aktier i företaget. Denna fördelning av vinsten kallas för utdelning. Likt utdelning innebär att utdelningen per aktie är lika för alla aktieägare.

Exempel på likt utdelning

För att förstå likt utdelning, låt oss ta ett exempel. Om ett företag gör en vinst på 100 000 kronor och har 100 000 aktier utestående, skulle likt utdelning innebära att varje aktieägare får 1 krona i utdelning. Oavsett hur många aktier en person äger, kommer utdelningen för varje aktie att vara densamma.