Likviditetsfälla

En likviditetsfälla är en ekonomisk situation där räntesänkningar inte har den förväntade effekten på att stimulera ekonomin.

Bakgrund

Likviditetsfällan är en ekonomisk term som används för att beskriva en situation där centralbankens försök att stimulera ekonomin genom att sänka räntorna inte har önskad effekt. Detta beror på att det finns brist på investeringsmöjligheter och företagen och hushållen väljer att spara pengarna istället för att investera eller spendera dem.

Konsekvenser

När en likviditetsfälla uppstår kan det leda till stagnation i ekonomin och lågkonjunktur. Företagen upplever minskad efterfrågan på sina varor och tjänster, vilket kan leda till att de minskar sin produktion och till och med säger upp personal. Hushållens sparsamhet förstärker denna effekt genom att minska konsumtionen, vilket ytterligare minskar den totala efterfrågan i ekonomin.