Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att inte kunna sälja en investering till ett anständigt pris eller över huvud taget när det behövs.

Vad är likviditetsrisk?

Likviditetsrisk är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva risken att inte kunna sälja en investering till ett anständigt pris eller över huvud taget när det behövs. Det kan vara svårt att hitta köpare för en aktie eller en fondandel om det inte finns tillräckligt med intresse eller volym på marknaden. Likviditetsrisk är särskilt viktig för investerare som vill ha möjlighet att sälja sina tillgångar snabbt och till ett rimligt pris.

Hur påverkar likviditetsrisk investerare?

Likviditetsrisk kan påverka investerare på flera sätt. Om en investering har hög likviditetsrisk kan det vara svårt att sälja den när det behövs, vilket kan leda till att investeraren inte får ut det förväntade värdet av sin investering. Det kan också vara svårt att avgöra det verkliga värdet av en investering om det inte finns tillräckligt med köpare och säljare på marknaden. Investeringar med hög likviditetsrisk kan vara mindre attraktiva för vissa investerare som vill ha möjlighet att sälja sina tillgångar snabbt och lätt.