Lionshare

Lionshare är en term inom finansmarknaden som refererar till en persons eller företags andel av vinsten från en investering.

Vad är Lionshare?

Lionshare är en term inom finansmarknaden som refererar till en persons eller företags andel av vinsten från en investering. Ordet kommer från engelskan där 'lion' betyder lejon och 'share' betyder andel. När det används inom investeringar och aktier kan det beskrivas som den del av vinsten som en investerare eller aktieägare är berättigad till.

Exempel på användning

Om exempelvis en person har investerat i ett företag och företaget sedan gör vinst, kommer personen att få sin del av vinsten baserat på sin lionshare. Ju större lionshare desto större del av vinsten får personen. Det är viktigt att notera att lionshare kan variera mellan olika investerare eller aktieägare, beroende på deras ursprungliga investering och eventuella avtal som har ingåtts.