Löpande insättningar

Löpande insättningar är regelbundna betalningar som görs till en investering, aktie eller fond.

Vad är löpande insättningar?

Löpande insättningar är regelbundna betalningar som görs till en investering, aktie eller fond. Istället för att bara sätta in pengar en gång, gör du regelbundna insättningar över en längre tid. Det kan vara varje månad, varje kvartal eller på ett annat bestämt tidsschema.

Varför är löpande insättningar viktiga?

Löpande insättningar är viktiga eftersom de hjälper dig att bygga upp en större summa pengar över tid. Genom att göra regelbundna insättningar kommer dina pengar att växa snabbare än om du bara skulle göra en engångsinsättning. Genom att investera regelbundet kan du också dra nytta av att köpa fler aktier eller fonder när priserna är låga och färre när priserna är höga, vilket kan ge bättre avkastning på lång sikt.