Mäklarprovision

Mäklarprovision är en kostnad som betalas till en mäklare för att utföra en finansiell transaktion åt en kund.

Vad är mäklarprovision?

Mäklarprovision är en kostnad som betalas till en mäklare för att utföra en finansiell transaktion åt en kund. En mäklare är en person eller en organisation som hjälper kunder att köpa eller sälja finansiella tillgångar, som exempelvis aktier eller fonder. När en kund använder sig av en mäklare för att göra en affär, tar mäklaren ut en avgift som kallas mäklarprovision.

Hur beräknas mäklarprovision?

Mäklarprovisionen kan beräknas på olika sätt. Det vanligaste är att den baseras på en procentuell andel av det totala beloppet av den finansiella transaktionen. Till exempel kan mäklarprovisionen vara 1% av köpesumman för aktier eller fondandelar. Ibland kan det också finnas en fast avgift som betalas oavsett transaktionsbeloppet. Det är viktigt att vara medveten om mäklarprovisionens storlek innan man genomför en transaktion, eftersom det kan påverka den totala kostnaden för investeringen.