Market maker

En market maker är en aktör på finansmarknaden som köper och säljer värdepapper för att skapa likviditet.

Vad är en market maker?

En market maker är en aktör på finansmarknaden som köper och säljer värdepapper för att skapa likviditet. Det kan vara aktier, obligationer, valutor eller andra finansiella instrument. Market makers spelar en viktig roll genom att vara beredda att handla med dessa värdepapper till ett visst pris när det finns efterfrågan. På så sätt underlättar de handeln på marknaden och skapar likviditet, vilket innebär att det finns tillräckligt med köpare och säljare för att transaktioner ska kunna genomföras smidigt.

Hur fungerar en market maker?

En market maker gör vinst genom att tjäna på spreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkursen på värdepappret. Genom att vara beredda att köpa och sälja till ett visst pris garanterar de att det alltid finns en marknad för värdepappret. Det innebär att marknaden förblir aktiv och det blir enklare för investerare att sälja eller köpa värdepapper när de vill. Market makers använder ofta automatiserade handelssystem och avancerade algoritmer för att effektivt genomföra transaktioner.