Marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation är när någon medvetet försöker påverka priset på en aktie eller annan finansiell produkt.

Vad är marknadsmanipulation?

Marknadsmanipulation är när någon medvetet försöker påverka priset på en aktie eller annan finansiell produkt. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att sprida falska rykten eller göra stora köp eller försäljningar för att skapa en konstlad efterfrågan eller utbud.

Varför är marknadsmanipulation olagligt?

Marknadsmanipulation är olagligt eftersom det snedvrider den fria och rättvisa handeln på finansmarknaden. När någon manipulerar marknaden kan det leda till att andra investerare förlorar pengar eller tar felaktiga beslut baserade på falsk information. Det kan även underminera förtroendet för finansmarknaden och skapa en ojämn och osäker spelplan för alla inblandade. Därför jobbar myndigheter och organisationer för att förhindra och straffa marknadsmanipulation för att skydda investerare och upprätthålla en rättvis och transparent finansmarknad.