Marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk är när någon använder oärliga metoder för att dra nytta av information eller påverkar priset på finansiella instrument på ett otillbörligt sätt.

Vad är marknadsmissbruk?

Marknadsmissbruk är när någon använder oärliga metoder för att dra nytta av information eller påverkar priset på finansiella instrument på ett otillbörligt sätt. Det handlar om att utnyttja information som inte är allmänt känd för att göra en vinst eller undvika en förlust på finansmarknaden. Marknadsmissbruk kan vara olagligt och straffbart.

Exempel på marknadsmissbruk

Det finns olika typer av marknadsmissbruk. Ett exempel är insiderhandel där en person använder icke-allmän information för att köpa eller sälja aktier och göra en omedelbar vinst. Ett annat exempel är kursmanipulation där någon försöker påverka priset på en aktie genom att sprida falsk information eller genom att massivt köpa eller sälja aktier för att skapa en konstgjord efterfrågan eller utbud.