Marknadspris

Marknadspris är priset på en vara eller tjänst som bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden.

Marknadspris på finansmarknaden

Inom finansmarknaden används begreppet marknadspris för att beskriva priset på aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Marknadspriset på dessa finansiella tillgångar bestäms av utbudet och efterfrågan på marknaden.

Hur påverkar utbud och efterfrågan marknadspriset?

Marknadspriset påverkas av utbud och efterfrågan. Om efterfrågan på en aktie är hög och utbudet är lågt kommer marknadspriset att stiga. Å andra sidan, om utbudet är högt och efterfrågan är låg, kommer marknadspriset att sjunka. Priset anpassas kontinuerligt för att balansera utbud och efterfrågan på marknaden.