Närstående part

En närstående part är en person eller en organisation som har en nära relation till en annan person eller organisation. Inom finansmarknaden kan en närstående part ha speciella regler att följa för att undvika oegentligheter.

Vad är en närstående part?

En närstående part är någon som har en nära relation till en annan person eller organisation. Det kan vara en familjemedlem, en vän eller en annan person som man har ett nära samarbete med. Inom finansmarknaden är det viktigt att vara medveten om närstående parter och de regler som gäller vid transaktioner mellan dem.

Närstående parter inom finansmarknaden

Inom finansmarknaden finns det regler som syftar till att förhindra oegentligheter och intressekonflikter mellan närstående parter. Det kan handla om att undvika att en person utnyttjar sin nära relation till en annan person eller organisation för att få olovliga fördelar. Genom att följa dessa regler kan man säkerställa att affärstransaktioner är rättvisa och att marknaden fungerar på ett lämpligt sätt.