Naturaförpliktelse

Naturaförpliktelse är ett juridiskt begrepp inom finansmarknaden som innebär att en investerare har skyldighet att betala med en vara eller produkt istället för pengar.

Vad är Naturaförpliktelse?

Naturaförpliktelse är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva en situation där en investerare har skyldighet att betala med en vara eller produkt istället för pengar. Detta är ett juridiskt koncept som oftast tillämpas i samband med investeringar i aktier och fonder.

Exempel på Naturaförpliktelse

Ett exempel på när naturaförpliktelse kan uppkomma är när en aktieägare inte har tillräckligt med pengar för att betala för ett erbjudande att förvärva fler aktier. Istället för att betala pengar kan aktieägaren erbjuda att betala med sina befintliga aktier som han eller hon redan äger. Denna typ av betalning kallas för naturaförpliktelse.