Nedre kursgräns

Nedre kursgräns är den lägsta nivån som priset på en aktie eller fond kan sjunka till.

Vad är nedre kursgräns?

Nedre kursgräns är den lägsta nivån som priset på en aktie eller fond kan sjunka till. När priset på en aktie eller fond når nedre kursgränsen, kan det inte sjunka vidare och blir inte handlingsbar på den finansiella marknaden. Nedre kursgränsen är oftast satt av företaget eller fonden själva som ett skydd för investerare.

Varför är nedre kursgräns viktig?

Nedre kursgräns är viktig eftersom den ger investerare en viss trygghet och begränsar deras eventuella förluster. Genom att ha en nedre kursgräns kan investerare vara säkra på att priset på deras aktier eller fonder inte kan sjunka obegränsat. Det ger de en möjlighet att bedöma sin risk och planera sina investeringar mer noggrant. Det är också viktigt att komma ihåg att nedre kursgränsen kan variera mellan olika aktier eller fonder beroende på deras riskprofil och marknadsförhållanden.