Nedskrivning

En nedskrivning innebär att värdet på en tillgång eller investering minskas på grund av att dess framtidspotential eller marknadsvärde har förändrats.

Vad är en nedskrivning?

En nedskrivning är en åtgärd som vidtas när värdet på en tillgång eller investering minskas på grund av att dess framtidspotential eller marknadsvärde har förändrats. Det kan hända att tillgångar eller investeringar som tidigare bedömdes som värdefulla plötsligt blir mindre värdefulla på grund av olika faktorer, som till exempel en minskad efterfrågan på marknaden eller teknologiska förändringar.

Exempel på nedskrivning

Ett vanligt exempel på nedskrivning inom investeringar är när ett företag köper en annan företag och betalar för mycket för det. Om det upptäcks att det förvärvade företaget inte kommer att generera så mycket vinst som förväntat, kan den ursprungliga investeringen behöva nedskrivas. Detta innebär att värdet av det förvärvade företaget minskas i balansräkningen, vilket påverkar företagets totala värde.