Nischbank

En nischbank är en typ av bank som specialiserar sig på en specifik del av banktjänster eller en viss kundgrupp.

Vad är en nischbank?

En nischbank är en typ av bank som specialiserar sig på en specifik del av banktjänster eller en viss kundgrupp. Istället för att erbjuda en bred skala av banktjänster, fokuserar en nischbank på att erbjuda specialiserade tjänster som möter de specifika behoven hos sina kunder.

Exempel på nischbanker

Det finns olika typer av nischbanker som riktar sig till olika kundgrupper eller erbjuder specialiserade banktjänster. Exempel på nischbanker inkluderar Greenbank, som fokuserar på att investera i miljövänliga projekt och företag, samt Seniormoney Bank, som erbjuder specialanpassade banktjänster för äldre människor.