Nischfond

En nischfond är en investeringsfond som fokuserar på specifika sektorer, regioner eller teman inom finansmarknaden.

Vad är en nischfond?

En nischfond är en typ av investeringsfond som har en specifik inriktning inom finansmarknaden. Istället för att investera i en bred portfölj av olika aktier eller obligationer fokuserar en nischfond på en specifik sektor, en viss region eller ett tema. Det kan till exempel vara en fond som enbart investerar i teknikföretag, fastigheter eller hållbara energilösningar.

Hur fungerar en nischfond?

En nischfond fungerar genom att samla kapital från olika investerare för att sedan placera det i en portfölj av tillgångar inom den specifika nischen. Fondförvaltarens uppgift är att analysera och välja ut de bästa investeringsmöjligheterna inom nischen för att maximera fondens avkastning. Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i nischfonder, liksom andra fonder, alltid innebär en viss risk och att avkastningen kan variera över tid.